Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

 
Ulgi

Ulgi przysługujące osobom niepełnosprawnym w przejazdach PKS i PKP


Zestawienie ulg aktualnie przysługujących osobom niepełnosprawnym w podróży środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego (PKP) i autobusowego (PKS). Stan prawny obowiązujący od 1 sierpnia 2002 r.

 
 
Lp.
Uprawnieni Przejazdy PKP (2 klasa) Przejazdy PKS Uwagi
 1.   Dzieci do lat 4 100% ulga, pociągi osobowe, pośpieczne i ekspresowe, IC, EC Bilety jednorazowe klasa 2, w 1 dopłata 100% ulga autobusy zwykłe i przyspieszone Bilety jednorazowe PKS pod warunkiem nie korzystania przez dziecko z oddzielnego miejsca do siedzenia, a jeżeli korzysta to 78% ulga
 2. Przewodnik lub opiekun Towarzyszący w podróży osobie niewidomej albo osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji, opiekun – 18 lat, przewodnik – 13 lat lub pies przewodnik 95% ulga pociągi osobowe pospieszne i ekspresowe, IC,EC Bilety jednorazowe klasa 2, w klasie 1 dopłata 95% ulga autobusy zwykłe i pospieszne Bilety jednorazowe  
 3. Dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne tzn. dzieci lub młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne do ukończenia 24 roku życia oraz studentów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych do ukończenia 26 roku życia 78% ulga pociągi osobowe i pospieszne, ekspresowe IC, EC Bilety jednorazowe lub miesięczne imienne klasa 2; w klasie 1 dopłata 78% ulga autobusy zwykłe, przyspieszone i pospieszne, Bilety jednorazowe lub miesięczne imienne Wyłącznie w ramach przejazdów celowych, których katalog zawiera ustawa np. dom – szkoła – dom – zakład opieki zdrowotnej – dom, dom – poradnia specjalistyczna-dom, dom-turnus rehabilitacyjny-dom
 4. Rodzice lub opiekunowie towarzyszący dzieciom i młodzieży dotkniętej inwalidztwem lub niepełnosprawnej 78% ulga pociągi osobowe i pospieszne, ekspresowe IC,EC Bilety jednorazowe klasa 2; w klasie 1 dopłata  78% ulga autobusy zwykłe, przyspieszone i pospieszne Bilety jednorazowe  
 5. Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji, znaczny stopień niepełnosprawności lub I grupę inwalidzką 49% ulga pociągi osobowe, bilety jednorazowe 37% pociągi; pospieszne i ekspresowe, IC,EC Bilety jednorazowe, Klasa 2, w klasie 1 dopłata 49% ulga autobusy: zwykłe bilety jednorazowe, 37% ulga autobusy: przyspieszone i pospieszne Bilety jednorazowe  
 6. Osoby niewidome, które nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji 37% ulga pociągi: osobowe. pospieszne i ekspresowe, IC,EC, Bilety jednorazowe lub miesięczne imienne Klasa 2; w klasie 1 dopłata 37% ulga autobusy: zwykłe, przyspieszone i pospieszne bilety jednorazowe lub miesięczne imienne  

Legitymacja osoby niepełnosprawnej uprawnia do korzystania z przysługujących ulg.


Wydawaniem legitymacji zajmuje się:


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (PZOON)

Do wydania legitymacji osobie przed 16 rokiem życia nie jest wymagane zdjęcie.

Na Legitymacji dla niepełnosprawnego dziecka zawarte są dane dotyczące zarówno opiekuna prawnego oraz dziecka.

W legitymacji na wniosek strony można umieścić symbol przyczyny niepełnosprawności, co jest wymagane w celu uzyskania ulg przysługujących z tytułu danej niepełnosprawności.


Procedura postępowania:
  • Pobranie wniosku z PZOON.
  • Wypełnienie wniosku przez osobę niepełnosprawną (możliwość wypełnienia wniosku na miejscu).
  • Złożenie wniosku w PZOON najwcześniej 14 dni po wydaniu orzeczenia.
  • Odebranie legitymacji w terminie określonym przez PZOON.


Niezbędne dokumenty:
  1. wypełniony wniosek
  2. aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie o niepełnosprawności (dzieci) oraz orzeczenie do ulg i uprawnień (kserokopia)
  3. aktualne zdjęcia 1 szt. (wym. 3,5 cm x 4,5 cm)


Karty parkingowe

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, z późn. zm),


Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 stycznia 2002r. w sprawie wzoru karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych oraz wysokości opłat za jej wydanie (Dz. U. z 2002r. Nr 13, poz.126).

Karta parkingowa uprawnia osobę niepełnosprawną o obniżonej sprawności ruchowej, kierującą pojazdem samochodowym, oraz kierującą pojazdem przewożącą taką osobę, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, do niestosowania się do zakazów wyrażonych znakami:

1. B-1 "zakaz ruchu w obu kierunkach"
2. B-3 "zakaz wjazdu pojazdów silnikowych"
3. B-3a "zakaz wjazdu autobusów"
4. B-4 "zakaz wjazdu motocykli
5. B-10 "zakaz wjazdu motorowerów"
6. B-35 "zakaz postoju"
7. B-37 "zakaz postoju w dni nieparzyste"
8. B-38 "zakaz postoju w dni parzyste"
9. B-39 "strefa ograniczonego postoju"


Wydawaniem kart parkingowych zajmuje się:

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kluczborku ul. Sienkiewicza 20B
(Pokoje od 1 do 3 w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie)


Warunki otrzymania karty parkingowej:


Posiadanie jedynie orzeczenia wydanego przez:
  • PZOON

Uwaga!

W orzeczeniach PZOON wydanych po 1 stycznia 2002r. zawarte jest wskazanie dotyczące spełniana przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w ustawie o w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym.

Legitymacje dla osób niepełnosprawnych

Tylko orzeczenia lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych są traktowane na równi z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności (art. 5, 62 i 70 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. z późn. zm.)

Załączniki:

Aktualności

19.02.2016
Dzień Ofiar Przestępstw

11.12.2015
Spotkanie mikołajkowe 2015 
Podstrony:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 
 
 

Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych. Więcej informacji w polityce prywatności.
 
 

46-200 Kluczbork
ul. Sienkiewicza 20 b

tel. (77) 418 00 30, tel./fax (77) 410 70 34
e-mail: kluczbork@pcpr-kluczbork.plPowiatowy Zespół
ds. Orzekania o Niepełnosprawności

ul. Sienkiewicza 20b, 46-200 Kluczbork
tel./fax (77) 400 38 70
 Realizacja: new4mat.com Sp. z o.o.
ADMINISTRACJA