Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

 
Informacje

 Orzekanie o stopniu niepełnosprawności
oraz niepełnosprawności dzieci do celów poza rentowych

 
 

Podstawa prawna - Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997r. Nr 123, poz. 776 z późniejszymi zmianami)

Orzekaniem o stopniu niepełnosprawności osób dorosłych oraz o niepełnosprawności dzieci na terenie Powiatu Kluczborskiego zajmuje się Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Sienkiewicza 20 b, 46- 200 Kluczbork tel. 077 400-38-70.
W przypadku osób powyżej 16 roku życia ustalane są trzy stopnie niepełnosprawności:

 • znaczny
 • umiarkowany
 • lekki
wraz z podaniem przyczyny niepełnosprawności w formie symbolu.
 
Ustalony stopień niepełnosprawności datuje się na czas określony (podany w orzeczeniu) lub na stałe.
W przypadku dzieci poniżej 16 roku życia ustala się tylko niepełnosprawność wraz z podaniem jej przyczyny w formie symbolu bez podziału na stopnie niepełnosprawności.

Ustaloną niepełnosprawność datuje się na czas określony (podany w orzeczeniu), maksymalnie do ukończenia 16 roku życia.

Procedura postępowania:

1) pobranie wniosku z PZOON;
2) wypełnienie wniosku przez osobę zainteresowaną lub prawnego opiekuna;
3) wypełnienie przez lekarza zaświadczenia lekarskiego stanowiącego załącznik do wniosku nie wcześniej niż na 30 dni przed złożeniem wniosku;
4) dołączenie dodatkowej kserokopii dokumentacji medycznej (np. kart leczenia szpitalnego, konsultacji specjalistycznych);
5) złożenie kompletnego wniosku do PZOON;
6) Wniosek o ponowne wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz o orzeczenie o niepełnosprawności należy składać najwcześniej 30 dni przed okresem upływu ważności orzeczenia.
7) powiadomienie wnioskodawcy w formie pisemnej przez PZOON o wyznaczonym terminie stawienia się na posiedzenie składu orzekającego;
8) stawienie się wnioskodawcy na posiedzenie składu orzekającego;
9) wydanie orzeczenia przez PZOON.

Dodatkowe informacje:

1) w niektórych przypadkach orzeczenie może być ustalone w trybie zaocznym bez osobistego udziału osoby zainteresowanej,

2) uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz orzeczenia o niepełnosprawności, stanowi podstawę do przyznania z tego tytułu ulg i uprawnień oraz dofinansowań ze środków PFRON,

3) wniosek w sprawie wydania orzeczenia o wskazanie do ulg i uprawnień może złożyć osoba, która posiada orzeczenie innych organów orzeczniczych (KIZ, ZUS) nie zawierających takiego zapisu.


Orzeczenia wydane przed 1 stycznia 1998 r.

Orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o:
 • całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji - znaczny stopień niepełnosprawności,
 • całkowitej niezdolności do pracy - umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • częściowej niezdolności do pracy - lekki stopień niepełnosprawności na okres ważności orzeczenia.
 
 
Orzeczenia KIZ oraz lekarza rzeczoznawcy KRUS o zaliczeniu do:

pierwszej grupy inwalidów - znaczny stopień niepełnosprawności,
drugiej grupy inwalidów - umiarkowany stopień niepełnosprawności,
trzeciej grupy inwalidów - lekki stopień niepełnosprawności na okres ważności orzeczenia.


Orzeczenia wydane po 1 stycznia 1998 r.
Tylko orzeczenia lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych są traktowane na równi z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności (art. 5, 62 i 70 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. z późn. zm.)


Orzeczenie lekarza orzecznika ZUS wydane od 1 stycznia 1998 r. do 16 sierpnia 1998 r. o:

 • całkowitej niezdolności do pracy - znaczny stopień niepełnosprawności,
 • niezdolność do samodzielnej egzystencji - znaczny stopień niepełnosprawności,
 • częściowej niezdolności do pracy - umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • celowość przekwalifikowania się - lekki stopień niepełnosprawności na okres ważności orzeczenia.
 
 
Orzeczenie lekarza orzecznika ZUS wydane od 17 sierpnia 1998 r. o :
 • całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji - znaczny stopień niepełnosprawności,
 • całkowitej niezdolności do pracy - umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • częściowej niezdolności do pracy - lekki stopień niepełnosprawnościZałączniki:

Aktualności

07.10.2021

Zakończenie zadania realizowanego w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”


23.08.2021
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ

28.07.2021
Przedłużenie terminu składania wniosków na stanowisko "Pracownika socjalnego" w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku z dnia 28.07.2020r.
 

 

 
Podstrony:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 
 
 

Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych. Więcej informacji w polityce prywatności.
 
 

46-200 Kluczbork
ul. Sienkiewicza 20 b

tel. (77) 418 00 30, tel./fax (77) 410 70 34
e-mail: kluczbork@pcpr-kluczbork.plPowiatowy Zespół
ds. Orzekania o Niepełnosprawności

ul. Sienkiewicza 20b, 46-200 Kluczbork
tel./fax (77) 400 38 70
 Realizacja: new4mat.com Sp. z o.o.
ADMINISTRACJA