Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

 
Informacje o programie "BLIŻEJ SIEBIE2"

 

„Bliżej siebie 2”

Od maja 2018r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku realizuje kolejny projekt unijny pn  „Bliżej siebie 2” ,który w swych działaniach jest kontynuacją poprzedniego i zakończy się 31 grudnia 2020r.

Program został przyjęty do realizacji w ramach ogłoszonego konkursu przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych  w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020.


Całkowita wartość projektu to 2 086 201,29zł,
wymagany wkład wła
sny w wysokości 114 741,08 zł zabezpiecza powiat kluczborski. Weźmie w nim udział 149 osób – rodzin zastępczych i ich podopiecznych

Celem projektu pn."Bliżej siebie 2" jest:

1) szeroko rozumiane wsparcie rodzin zastępczych w pełnieniu funkcji opiekuńczo- wychowawczych a także wzmocnienie zaradności, samodzielności wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej

2) szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze,

3) doskonalenie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępcza w ramach działań prowadzących do tworzenia rodzinnych form pieczy zastępczej i placówek opiekuńczo- wychowawczych typu rodzinnego.

W ramach projektu przewidziano 11 różnorodnych działań wśród nich są min.:

  • szkolenia dla rodzin zastępczych oraz ich podopiecznych, indywidualne i grupowe spotkania  z psychologiem,
  •  usprawniające zabiegi rehabilitacyjne i korekcja, karnety do groty solnej, hipoterapia, basen, warsztaty taneczne,
  •   zajęcia specjalistyczne obejmujące min.  SNOEZELEN,  i terapię neurologopedyczną, reedukacyjne zajęcia z pedagogiem
  • wycieczki oraz imprezy integrujące rodziny zastępcze.

 W ramach projektu przewidziane są również działania podnoszące kompetencje kadry PCPR oraz asystentów rodziny, pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej i kuratorów sądowych, z którymi prowadzona jest współpraca.

Planowane są również działania promujące rodzicielstwo zastępcze.Aktualności

27.02.2020
Informacje dotyczące koronawirusa !!!

24.02.2020
Informacja dot. zgłaszania kandydatów na członków Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych na kadencję 2020-2024.

10.01.2020
Składanie wniosków na turmusy rehabilitacyjne i przedmioty ortopedyczne

 
Podstrony:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
 
 

Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych. Więcej informacji w polityce prywatności.
 
 

46-200 Kluczbork
ul. Sienkiewicza 20 b

tel. (77) 418 00 30, tel./fax (77) 410 70 34
e-mail: kluczbork@pcpr-kluczbork.plPowiatowy Zespół
ds. Orzekania o Niepełnosprawności

ul. Sienkiewicza 20b, 46-200 Kluczbork
tel./fax (77) 400 38 70
 Realizacja: new4mat.com Sp. z o.o.
ADMINISTRACJA