Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

 
Zamówienia publiczne

 • Protokół z zamówienia publicznego z dnia 11.05.2018r.
 1. Protokół z zamówienia publicznego ""Na zorganizowanie i wykonanie wycieczki do Oceanarium - Wrocław "" w ramach projektu "Bliżej siebie"
 • Protokół z zamówienia publicznego z dnia 21.04.2018r.
 1. Protokoły z zamówień publicznych: "Na usługi animatora zabaw podczas imprezy integracyjnej pn. Uroczyste zakończenie projektu" oraz "Na zorganizowanie i wykonanie imprezy integracyjnej pn. Uroczyste zakończenie projektu" w ramach projektu "Bliżej siebie"
 • Zapytanie i formularz ofertowy z dnia 20.04.2018r.
 1. Zapytanie ofertowe "Na zorganizowanie i wykonanie imprezy integracyjnej pn. Uroczyste zakończenie projektu" w ramach projektu "Bliżej siebie"
 • Zapytanie i formularz ofertowy z dnia 20.04.2018r.
 1. Zapytanie ofertowe "Na usługi animatora zabaw podczas imprezy integracyjnej pn. Uroczyste zakończenie projektu" w ramach projektu "Bliżej siebie"
 • Zapytanie i formularz ofertowy z dnia 12.04.2018r.
 1. Zapytanie ofertowe "Na zorganizowanie i wykonanie wycieczki do Oceanarium - Wrocław " w ramach projektu "Bliżej siebie"
 • Protokół z zamówienia publicznego z dnia 21.03.2018r.
 1. Protokół z zamówienia publicznego "Na prowadzenie konsultacji specjalistycznych przez specjalistów: pediatrę,radcę prawnego, kuratora" w ramach projektu "Bliżej siebie"
 • Zapytanie i formularz ofertowy z dnia 13.03.2018r.
 1. Zapytanie ofertowe "Na prowadzenie konsultacji specjalistycznych przez specjalistów: pediatrę,radcę prawnego, kuratora" w ramach projektu "Bliżej siebie"
 • Protokół z zamówienia publicznego z dnia 28.12.2017r.
 1. Protokół z zamówienia publicznego "Na usługi Animatora zabaw podczas balu karnawałowego" w ramach projektu "Bliżej siebie"
 • Zapytania i formularze ofertowe z dnia 12.12.2017r.
 1. Zapytanie ofertowe "Na usługi Animatora zabaw podczas balu karnawałowego" w ramach projektu "Bliżej siebie"
 • Protokół z zamówienia publicznego z dnia 21.11.2017r.
 1. Protokół z zamówienia publicznego "Na dostawę materiałów dydaktycznych na potrzeby Bożonarodzeniowego spotkania integracyjno - warsztatowego" w ramach projektu "Bliżej siebie"
 • Protokoły z zamówień publicznych z dnia 20.11.2017r.
 1. Protokół z zamówienia publicznego  "Na usługi Animatora zabaw podczas Bożonarodzeniowego spotkania integracyjno - warsztatowego" w ramach projektu "Bliżej siebie"
 2. Protokół z zamówienia publicznego  "Na wynajem sali wraz z cateringiem na potrzeby zorganizowania Bożonarodzeniowego spotkania integracyjno - warsztatowego" w ramach projektu "Bliżej siebie"
 • Załącznik nr 1 Wzór oferty - modyfikacja, do zapytanie ofertowego "Nawynajem sali wraz z cateringiem na potrzeby zorganizowania Bożonarodzeniowego spotkania integracyjno-warsztatowego " w ramach projektu "Bliżej siebie" z dnia 08.111.2017r.
 1. Zał.1 Wzór oferty - modyfikacja, z dnia 08.11.2017r.
 • Zapytania i formularze ofertowe z dnia 06.11.2017r.
 1. Zapytanie ofertowe "Na usługi Animatora zabaw podczas Bożonarodzeniowego spotkania integracyjno - warsztatowego" w ramach projektu "Bliżej siebie"
 2. Zapytanie ofertowe "Na dostawę materiałów dydaktycznych na potrzeby Bożonarodzeniowego spotkania integracyjno - warsztatowego" w ramach projektu "Bliżej siebie"
 3. Zapytanie ofertowe  "Na wynajem sali wraz z cateringiem na potrzeby zorganizowania Bożonarodzeniowego spotkania integracyjno - warsztatowego" w ramach projektu "Bliżej siebie" 
 • Protokół z zamówienia publicznego z dnia 21.07.2017r.
 1. Protokół z zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro dot. "organizacji kolonii letniej w 2017r. dla dzieci z rodzin zastępczych" w ramach projektu "Bliżej siebie"
 • Załącznik nr 4 Wzór umowy - modyfikacja, do zapytanie ofertowego "Na organizacje kolonii letniej w 2017r. dla dzieci z rodzin zastępczych" w ramach projektu "Bliżej siebie" z dnia 10.07.2017r.
 1. Zał.4 Wzór umowy - modyfikacja, §1 pkt. 2 z dnia 10.07.2017
 • Zapytanie i formularz ofertowy z dnia 07.07.2017r.
 1. Zapytanie ofertowe "Na organizacje kolonii letniej w 2017r. dla dzieci z rodzin zastępczych" w ramach projektu "Bliżej siebie" 
 • Protokół z zamówienia publicznego z dnia 29.06.2017r.
 1. Protokół z zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro dot. "organizacji kolonii letniej w 2017r. dla dzieci z rodzin zastępczych" w ramach projektu "Bliżej siebie"
 • Zapytanie i formularz ofertowy z dnia 12.06.2017r.
 1. Zapytanie ofertowe "Na organizacje kolonii letniej w 2017r. dla dzieci z rodzin zastępczych" w ramach projektu "Bliżej siebie" 
 • Protokoły z zamówień publicznych  z dnia 08.05.2017r.
 1. Protokół z zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro dot. "organizacji imprezy integracyjnej pn. Dzień rodzicielstwa zastępczego" w ramach projektu "Bliżej siebie" 
 2. Protokół z zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro dot. "usługi animatora zabaw podczas imprezy integracyjnej pn. Dzień rodzicielstwa zastępczego" w ramach projektu "Bliżej siebie"
 • Zapytanie i formularz ofertowy z dnia 26.04.2017r.
 1. Zapytanie ofertowe "Na organizacje imprezy integracyjnej pn. Dzień rodzicielstwa zastępczego" w ramach projektu "Bliżej siebie" 
 2. Zapytanie ofertowe "Na usługi Animatora zabaw podczas imprezy integracyjnej pn. Dzień rodzicielstwa zastępczego" w ramach projektu "Bliżej siebie"
 • Protokół z zamówienia publicznego z dnia 01.02.2017r.
 1. Protokół z zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro dot. "usług animatora podczas balu karnawałowego" w ramach projektu "Bliżej siebie" 
 • Zapytanie i formularz ofertowy z dnia 20.01.2017r.
 1. Zapytanie ofertowe "Na usługi animatora podczas balu karnawołego" w ramach projektu "Bliżej siebie" 
 • Protokoły z zamówień publicznych  z dnia 29.11.2016r.
 1. Protokół z zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro dot. "usługi animatora podczas Bożonarodzeniowego spotkania integracyjno-warsztatowego" w ramach projektu "Bliżej siebie" 
 2. Protokół z zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro dot. "wynajmu sali wraz z cateringiem na potrzeby zorganizowania Bożonarodzeniowego spotkania integracyjno-warsztatowego" w ramach projektu "Bliżej siebie"
 3. Protokół z zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro dot. "dostawy materiałów dydaktycznych na potrzeby Bożonarodzeniowego spotkania integracyjno-warsztatowego" w ramach projektu "Bliżej siebie"
 • Zapytanie i formularz ofertowy z dnia 18.11.2016r.
 1. Zapytanie ofertowe "Na usługi animatora podczas Bożonarodzeniowego spotkania integracyjno-warsztatowego" w ramach projektu "Bliżej siebie" 
 2. Zapytanie ofertowe "Na wynajem sali wraz z cateringiem na potrzeby zorganizowania Bożonarodzeniowego spotkania integracyjno-warsztatowego" w ramach projektu "Bliżej siebie"
 3. Zapytanie ofertowe "Na dostawę materiałów dydaktycznych na potrzeby Bożonarodzeniowego spotkania integracyjno-warsztatowego" w ramach projektu "Bliżej siebie"
 • Protokoły z zamówień publicznych  z dnia 31.10.2016r.
 1. Protokół z zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro dot. "szkolenia metodą warsztatową dla ojców i matek" w ramach projektu "Bliżej siebie" 
 2. Protokół z zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro dot. "cateringu wraz z obsługą podczas szkolenia metodą warsztatową dla ojców i matek" w ramach projektu "Bliżej siebie"
 • Zapytanie i formularz ofertowy z dnia 21.10.2016r.
 1. Zapytanie ofertowe "Na szkolenie metodą warsztatową dla ojców i matek" w ramach projektu "Bliżej siebie" 
 2. Zapytanie ofertowe "Na catering wraz z obsługą podczas szkolenia metodą warsztatową dla ojców i matek" w ramach projektu "Bliżej siebie"
 • Protokół z zamówienia publicznego z dnia 12.10.2016r.
 1. Protokół z zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro dot. "poczęstunku dla uczestników projektu i wolontariuszy podczas wyjazdu do Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach" w ramach projektu "Bliżej siebie" 
 • Protokół z zamówienia publicznego z dnia 11.10.2016r.
 1. Protokół z zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro dot. "Na dowóz i odwóz uczestników projektu i wolontariuszy do Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach" w ramach projektu "Bliżej siebie"
 • Modyfikacja na zapytanie i formularz ofertowy z dnia 04.10.2016r.
 1. Modyfikacja na zapytanie ofertowe z dnia 29.09.2016r. "Na dowóz i odwóz uczestników projektu i wolontariuszy do Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach" w ramach projektu "Bliżej siebie" 
 • Zapytanie i formularz ofertowy z dnia 04.10.2016r.
 1. Zapytanie ofertowe "Na poczęstunek dla uczestników projektu i wolontariuszy podczas wyjazdu do Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach" w ramach projektu "Bliżej siebie" 
 • Zapytanie i formularz ofertowy z dnia 29.09.2016r.
 1. Zapytanie ofertowe "Na dowóz i odwóz uczestników projektu i wolontariuszy do Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach" w ramach projektu "Bliżej siebie" 
 • Protokół z zamówienia publicznego z dnia 27.09.2016r.
 1. Protokół z zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro dot. "dostawy napoi" w ramach projektu "Bliżej siebie"
 • Protokół z zamówienia publicznego z dnia 23.09.2016r.
 1. Protokół z zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro dot. dostawy nagród i pomocy dydaktycznych w ramach zadania nr 1   Warsztaty społeczno - integracyjne dla dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej" w ramach projektu "Bliżej siebie"
 • Protokół z zamówienia publicznego z dnia 22.09.2016r.
 1. Protokół z zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro dot. dowozu i odwozu dzieci na warsztaty społeczno - integracyjne oraz zajęcia specjalistyczne dla dzieci i młodzieży" w ramach projektu "Bliżej siebie" 
 • Modyfikacja na zapytanie i formularz ofertowy z dnia 21.09.2016r.
 1. Modyfikacja na zapytanie ofertowe z dnia 14.09.2016r. "Na dostawę napoi" w ramach projektu "Bliżej siebie" 
 • Modyfikacja na zapytanie i formularz ofertowy z dnia 20.09.2016r.
 1. Modyfikacja na zapytanie ofertowe z dnia 15.09.2016r. "Na dostawę nagród i pomocy dydaktycznych w ramach zadania nr 1   Warsztaty społeczno - integracyjne dla dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej" w ramach projektu "Bliżej siebie" 
 • Zapytanie i formularz ofertowy z dnia 15.09.2016r.
 1. Zapytanie ofertowe "Na dostawę nagród i pomocy dydaktycznych w ramach zadania nr 1   Warsztaty społeczno - integracyjne dla dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej" w ramach projektu "Bliżej siebie" 
 • Zapytanie i formularz ofertowy z dnia 14.09.2016r.
 1. Zapytanie ofertowe "Na dowóz i odwóz dzieci na warsztaty społeczno - integracyjne oraz zajęcia specjalistyczne dla dzieci i młodzieży" w ramach projektu "Bliżej siebie" 
 2. Zapytanie ofertowe "Na dostawę napoi " w ramach projektu "Bliżej siebie"
 • Protokoły z zamówień publicznych z dnia 09.09.2016r.
 1. Protokół z zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro dot. wynajmu sali na potrzeby zorganizowania warsztatów społeczno-integracyjnych w ramach projektu "Bliżej siebie" 
 • Protokoły z zamówień publicznych z dnia 06.09.2016r.
 1. Protokół z zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro dot. prowadzenia zajęć grupowych przez specjalistów: doradcę zawodowego, psychologa- seksuologa, psychologa i radcę prawnego w ramach projektu "Bliżej siebie" 
 2. Protokół z zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro dot. prowadzenia warsztatów społeczno - integracyjnych przez specjalistów: pedagoga i pedagoga-terapeutę w ramach projektu "Bliżej siebie"
 3. Protokół z zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro dot. prowadzenia  indywidualnych konsultacji specjalistycznych i terapii przez specjalistów: pedagoga, psychologa, neurologopedę i oligofrenopedagoga w ramach projektu "Bliżej siebie" 
 • Zapytanie, formularz ofertowy i umowa z dnia 30.08.2016r.
 1. Zapytanie ofertowe "Na wynajem sali na potrzeby zorganizowania warsztatów społeczno - integracyjnych w ramach projektu "Bliżej siebie" 
 • Protokół z zamówienia publicznego dnia 24.08.2016r.
 1. Protokół z zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro dot. "Prowadzenia specjalistycznych zajęć metodą stymulacji polisensorycznej wg pór roku oraz prowadzenia terapii integracji sensorycznej (SI) przez Specjalistów (3 osoby)" w ramach projektu "Bliżej siebie" 
 • Zapytanie, formularz ofertowy i umowa z dnia 23.08.2016r.
 1. Zapytanie ofertowe: "Na prowadzenie warsztatów społeczno - integracyjnych przez specjalistów: pedagoga i pedagoga-terapeutę w ramach projektu "Bliżej siebie" 
 • Zapytanie, formularz ofertowy i umowa z dnia 23.08.2016r.
 1. Zapytanie ofertowe: "Na prowadzenie indywidualnych konsultacji specjalistycznych i terapii przez specjalistów: pedagoga, psychologa, neurologopedę i oligofrenopedagoga w ramach projektu "Bliżej siebie" 
 • Zapytanie, formularz ofertowy i umowa z dnia 23.08.2016r.
 1. Zapytanie ofertowe: "Na prowadzenie specjalistycznych zajęć grupowych przez specjalistów: doradcę zawodowego, psychologa- seksuologa, psychologa i radcę prawnego w ramach projektu "Bliżej siebie" 
 • Zapytanie, formularz ofertowy i umowa z dnia 12.08.2016r.
 1. Zapytanie ofertowe: "Na prowadzenie specjalistycznych zajęć metodą stymulacji polisensorycznej wg pór roku oraz prowadzenia terapii integracji sensorycznej (SI) przez Specjalistów (3 osoby)" w ramach projektu "Bliżej siebie" 
 • Protokół z zamówienia publicznego z dnia 10.08.2016r.
 1. Protokół z zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro dot.prowadzenia specjalistycznych zajęć metodą stymulacji polisensorycznej wg pór roku oraz prowadzenia terapii integracji sensorycznej (SI)" w ramach projektu "Bliżej siebie" 
 • Protokół z zamówienia publicznego z dnia 08.08.2016r.
 1. Protokół z zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro dot. wycieczki 3-dniowej Wieliczka, Zakopane, Kraków w ramach projektu "Bliżej siebie" 
 • Zapytanie i formularz ofertowy z dnia 25.07.2016r.
 1. Zapytanie ofertowe: "Na prowadzenie specjalistycznych zajęć metodą stymulacji polisensorycznej wg pór roku oraz prowadzenia terapii integracji sensorycznej (SI)" w ramach projektu "Bliżej siebie" 
 2. Formularz ofertowy do zapytania ofertowego: "Na prowadzenie specjalistycznych zajęć metodą stymulacji polisensorycznej wg pór roku oraz prowadzenia terapii integracji sensorycznej (SI)" w ramach projektu "Bliżej siebie" 
 • Protokół z zamówienia publicznego  z dnia 25.07.2016r.
 1. Protokół z zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro dot. wynajmu pomieszczeń na prowadzenie specjalistycznych zajęć metodą stymulacji polisensorycznej wg pór roku oraz prowadzenia terapii integracji sensorycznej (SI)" w ramach projektu "Bliżej siebie" 
 • Wyjaśnienia dot. zapytania ofertowego: "Na zorganizowanie wycieczki 3-dniowej Wieliczka-Zakopane-Kraków" w ramach projektu "Bliżej siebie"  z dnia 22.07.2016r.
 1. Wyjaśnienia dot.Zapytanie ofertowe: "Na zorganizowanie wycieczki 3-dniowej Wieliczka-Zakopane-Kraków" w ramach projektu "Bliżej siebie" z dnia 22.07.2016
 • Dodatkowe wyjaśnienia dot. zapytania ofertowego: "Na zorganizowanie wycieczki 3-dniowej Wieliczka-Zakopane-Kraków" w ramach projektu "Bliżej siebie"  z dnia 19.07.2016r.
 1. Wyjaśnienia dot.Zapytanie ofertowe: "Na zorganizowanie wycieczki 3-dniowej Wieliczka-Zakopane-Kraków" w ramach projektu "Bliżej siebie" 
 • Modyfikacja i wyjaśnienia dot. zapytania ofertowego: "Na zorganizowanie wycieczki 3-dniowej Wieliczka-Zakopane-Kraków" w ramach projektu "Bliżej siebie"  z dnia 19.07.2016r.
 1. Modyfikacja oraz wyjaśnienia dot. Zapytanie ofertowe: "Na zorganizowanie wycieczki 3-dniowej Wieliczka-Zakopane-Kraków" w ramach projektu "Bliżej siebie" 
 • Zapytanie, formularz ofertowy i umowa z dnia 15.07.2016r.
 1. Zapytanie ofertowe: "Na zorganizowanie wycieczki 3-dniowej Wieliczka-Zakopane-Kraków" w ramach projektu "Bliżej siebie" 
 • Zapytanie i formularz ofertowy z dnia 12.07.2016r.
 1. Zapytanie ofertowe: "Na wynajem pomieszczeń na prowadzenie specjalistycznych zajęć metodą stymulacji polisensorycznej wg pór roku oraz prowadzenia terapii integracji sensorycznej (SI)" w ramach projektu "Bliżej siebie" 
 2. Formularz ofertowy do zapytania ofertowego: "Na na wynajem pomieszczeń na prowadzenie specjalistycznych zajęć metodą stymulacji polisensorycznej wg pór roku oraz prowadzenia terapii integracji sensorycznej (SI)" w ramach projektu "Bliżej siebie" 
 • Protokoły z zamówień publicznych z dnia 28.06.2016r.
 1. Protokół z zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro dot. dostawy namiotów rekreacyjnych na potrzeby projektu "Bliżej siebie" 
 2. Protokół z zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro dot. ubezpieczenie uczestników oraz wolontariuszy  w ramach projektu "Bliżej siebie" 
 • Zapytanie i formularz ofertowy z dnia 20.06.2016r.
 1. Zapytanie ofertowe:Na dostawę namiotów rekreacyjnych na potrzeby projektu "Bliżej siebie" 
 2. Zapytanie ofertowe: Ubezpieczenie uczestników oraz wolontariuszy  w ramach projektu "Bliżej siebie" 
 • Protokół z zamówienia publicznego  z dnia 10.06.2016r.
 1. Protokół z zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro dot. zorganizowanie kursu wychowawcy wypoczynku w ramach projektu "Bliżej siebie"
 • Protokół z zamówienia publicznego  z dnia 08.06.2016r.
 1. Protokół z zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro dot. zorganizowania szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej w ramach projektu "Bliżej siebie" 
 • Protokół z zamówienia publicznego  z dnia 03.06.2016r.
 1. Protokół z zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro dot. przygotowania  i dostawę materiałów promocyjnych w ramach projektu "Bliżej siebie"
 • Zapytanie i formularz ofertowy z dnia 02.06.2016r.
 1. Zapytanie ofertowe: Na zorganizowanie kursu wychowawcy wypoczynku w ramach projektu "Bliżej siebie" 
 2. Formularz ofertowy do zapytania ofertowego: Na zorganizowanie kursu wychowawcy wypoczynku w ramach projektu "Bliżej siebie" 
 • Protokoły z zamówień publicznych  z dnia 01.06.2016r.
 1. Protokół z zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro dot. zakupu  i dostawy nagród na konkursy podczas imprezy integracyjnej  w ramach projektu "Bliżej siebie"
 2. Protokół z zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro dot. zakupu i dostawę sprzętu z podziałem na zadania na potrzeby projektu "Bliżej siebie
 • Protokół z zamówienia publicznego  z dnia 31.05.2016r.
 1. Protokół z zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro dot.dowozu dzieci wraz z opiekunami podczas imprezy integracyjnej pn. Dzień rodzicielstwa zastępczego w ramach projektu "Bliżej siebie"
 • Zapytanie i formularz ofertowy z dnia 30.05.2016r.
 1. Zapytanie ofertowe:Na zorganizowanie szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej w ramach projektu "Bliżej siebie" 
 2. Formularz ofertowy do zapytania ofertowego:Na zorganizowanie szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej w ramach projektu "Bliżej siebie"
 • Zapytanie i formularz ofertowy z dnia 25.05.2016r.
 1. Zapytanie ofertowe:Na przygotowanie  i dostawę materiałów promocyjnych  w ramach projektu "Bliżej siebie" 
 2. Formularz ofertowy do zapytania ofertowego:Na przygotowanie  i dostawę materiałów promocyjnych  w ramach projektu "Bliżej siebie" 
 • Protokoły z zamówień publicznych  z dnia 23.05.2016r.
 1. Protokół z zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro dot. świadczenia usług animatora zabaw podczas imprezy integracyjnej pn. Dzień rodzicielstwa zastępczego w ramach projektu "Bliżej siebie"
 2. Protokół z zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro dot. organizacji imprezy integracyjnej pn. Dzień rodzicielstwa zastępczego w ramach projektu "Bliżej siebie
 • Zapytanie i formularz ofertowy z dnia 20.05.2016r.
 1. Zapytanie ofertowe:  Na zakup  i dostawę nagród na konkursy podczas imprezy integracyjnej  w ramach projektu "Bliżej siebie" 
 2. Formularz ofertowy do zapytania ofertowego:  Na zakup  i dostawę nagród na konkursy podczas imprezy integracyjnej  w ramach projektu "Bliżej siebie" 
 • Zapytania i wzory ofertowe z dnia 17.05.2016r.
 1. Zapytanie ofertowe:  Na zakup i dostawę sprzętu z podziałem na zadania na potrzeby projektu "Bliżej siebie" 
 2. Wzór oferty do zapytania ofertowego:Na zakup i dostawę sprzętu z podziałem na zadania na potrzeby projektu "Bliżej siebie"
 3. Zapytanie ofertowe:  Na dowóz dzieci wraz z opiekunami podczas imprezy integracyjnej pn. Dzień rodzicielstwa zastępczego w ramach projektu "Bliżej siebie"
 4. Wzór oferty do zapytania ofertowego: Na dowóz dzieci wraz z opiekunami podczas imprezy integracyjnej pn. Dzień rodzicielstwa zastępczego w ramach projektu "Bliżej siebie"
 • Zapytania i wzory ofertowe z dnia 13.05.2016r.
 1. Zapytanie ofertowe: Na organizację imprezy integracyjnej pn. Dzień rodzicielstwa zastępczego w ramach projektu "Bliżej siebie" 
 2. Wzór oferty do zapytania ofertowego: Na organizację imprezy integracyjnej pn. Dzień rodzicielstwa zastępczego w ramach projektu "Bliżej siebie"
 3. Zapytanie ofertowe:  Na usługi animatora zabaw podczas imprezy integracyjnej pn. Dzień rodzicielstwa zastępczego w ramach projektu "Bliżej siebie"
 4. Wzór oferty do zapytania ofertowego:  Na usługi animatora zabaw podczas imprezy integracyjnej pn. Dzień rodzicielstwa zastępczego w ramach projektu "Bliżej siebie"
 • Protokół zamówienia publicznego z dnia 12.05.2016r.
 1. Protokół z zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro dot. wykonywania obowiązków Konsultanta ds. zamówień publicznych w ramach projektu "Bliżej siebie" 
 • Zapytanie i formularz ofertowy z dnia 29.04.2016r.
 1. Zapytanie ofertowe:  Na wykonywanie obowiązków Konsultanta ds. zamówień publicznych w ramach projektu "Bliżej siebie" 
 2. Formularz ofertowy do zapytania ofertowego:  Na wykonywanie obowiązków Konsultanta ds. zamówień publicznych w ramach projektu "Bliżej siebie" - załącznik nr 1

a

Załączniki:

Aktualności

16.11.2020
Środki dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON !!!

03.09.2020
Nabór na stanowisko "Sekretarz PZOON" w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku z dnia 03.09.2020r.

14.08.2020
Nabór na stanowisko "Pracownik socjalny" w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku z dnia 14.08.2020r.

 
Podstrony:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
 
 

Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych. Więcej informacji w polityce prywatności.
 
 

46-200 Kluczbork
ul. Sienkiewicza 20 b

tel. (77) 418 00 30, tel./fax (77) 410 70 34
e-mail: kluczbork@pcpr-kluczbork.plPowiatowy Zespół
ds. Orzekania o Niepełnosprawności

ul. Sienkiewicza 20b, 46-200 Kluczbork
tel./fax (77) 400 38 70
 Realizacja: new4mat.com Sp. z o.o.
ADMINISTRACJA