Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

 
Aktualności


 • 08.06.2018r. Uroczyste zakończenie projektu połączone z dniem rodzicielstwa zastępczego.

 
Prezentacje ze zdjęciami z zakończenia projektu można zobaczyć klikając na poniższy link:

 • 12.05.2018r.- Wycieczka do ZOO i Afrykarium we Wrocławiu
      Prezentacja
 • 06/09.04.2018r.- Wyjście do Muzem i Kina "Bajka" w Kluczborku
 • 12.01.2018r. Bal Karnawałowy dla rodzin zastępczychPrezentacje ze zdjęciami z balu karnawałowego można zobaczyć klikając na poniższy link:
 • 01.12.2017r. Spotkanie Bożonarodzeniowe dla rodzin zastępczychPrezentacje ze zdjęciami ze spotkania bożonarodzeniowego można zobaczyć klikając na poniższy link:
 • 02.09.2017r. Wycieczka do parku rozrywki "Energylandia" w Zatorze

Dnia 2 września wybraliśmy się wraz w naszymi rodzinami zastępczymi do parku rozrywki Energylandia w Zatorze. Energylandia to najnowocześniejszy rodzinny park rozrywki w Polsce. Na przestrzeni 26 hektarów znajduje się ponad 30 różnego rodzaju nowoczesnych i zaawansowanych urządzeń i atrakcji, poczynając od ekstremalnych, poprzez rodzinne, a kończąc na tych dla najmłodszych.
Prezentacje ze zdjęciami z wycieczki można zobaczyć klikając na poniższy link:
 • 17-26.08.2017r. Kolonia letnia 2017

Kolejnym z działań w ramach projektu „Bliżej siebie” był dziesięciodniowy wypoczynek letni dla dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej. Kolonia miała miejsce w Zakopanem. Wzięło w niej udział 40 dzieci w przedziale wiekowym od 7 do 17 lat. Wyjazd ten był kolejną niesamowitą przygodą. Dzieci poprzez udział w zorganizowanym wypoczynku nawiązały nowe przyjaźnie.


Prezentacje ze zdjęciami z kolonii można zobaczyć klikając na poniższy link:
 • Rozstrzygnięcie Konkursu literacko-plastycznego !!!                                               "Rodzina zastępcza to.."
Prezentacje z rozstrzygnięcia konkursu literacko-plastycznego wraz z wynikami i pracami laureatów można zobaczyć klikając na poniższy link:

 • 27.05.2017r. Piknik z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego    Rodziny zastępcze - bliżej siebie
- Te spotkania są dla nas bardzo ważne, mamy możliwość bliżej się poznać, pobawić się wspólnie z innymi rodzinami, możemy poradzić się jedni drugich, pogadać o tym jak sobie z naszymi pociechami radzimy - mówi o pikniku integracyjnym jedna z zastępczych mam. Taki piknik już po raz czwarty zorganizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, które opiekuje się 74 rodzinami.
 

- Piknik zorganizowaliśmy w weekend poprzedzający Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, który przypada na 30 maja - mówi Iwona Rudnicka-Hrynszyn, dyrektor PCPR
-I połączyliśmy go z Dniem Dziecka, stąd sporo atrakcji dla najmłodszych, zabawy prowadzone przez popularnego Klauna Dżonika, który porwał do nich i dzieci, i dorosłych.

Takie spotkanie, jakie miało miejsce w sobotę to rzecz jasna tylko jedna, z ponadstandardowych form współpracy z rodzinami zastępczymi, które realizuje PCPR. Poza tym, że spotkania integrują rodziny, mają też inny ważny walor, budują pozytywne relacje między instytucją jaką jest PCPR, a rodzinami - jako klientami centrum. Pomaga tu spora empatia i dystans do siebie pracowników centrum, których rodziny mogą zobaczyć nie w urzędowym uniformie, jak na co dzień, a w nawiązującym do tematu imprezy przebraniu. Wcześniej - dla przykładu - tematem byli piraci, w tym roku dzieci kwiaty. Dyrektor PCPR, panie psycholożki, pedagożki, inspektorki w hipisowskich strojach to - trzeba przyznać - niecodzienny widok.

Sobotni piknik to jeden z wielu elementów powiatowego projektu realizowanego przez PCPR pn. "Bliżej Siebie" współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, w ramach Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020.

Całkowita wartość projektu to 620 750,00 zł, wymagany wkład własny w wysokości 34 141,25 zł zabezpiecza powiat kluczborski.

Projekt jest realizowany od maja zeszłego roku i potrwa jeszcze rok. W tym czasie rodziny zastępcze oraz ich podopieczni są objęci kompleksowym wsparciem dostosowanym do zdiagnozowanych potrzeb.


- Głównym założeniem projektu jest wzmocnienie lub przywrócenie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności oraz aktywności społecznej wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej oraz ich opiekunów przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych - streszcza cel projektu Iwona Rudnicka-Hrynyszyn, dyrektor PCPR w Kluczborku. - Po roku wiemy jak świetnie sprawdzają się, jakie efekty dają spotkania ze specjalistami: neuorologopedą, psychologiem, pedagogiem, strzałem w dziesiątkę jest też szkoła dla rodziców. A to dopiero półmetek projektu, który ma nasze rodziny wzmacniać i bardzo nasz cieszy, że rodziny tak chętnie korzystają ze wsparcia. Zresztą projekt zakłada też stworzenie grupy wsparcia dla rodzin przy naszym Centrum.

 

 

Co oferuje projekt "Bliżej siebie"?
Między innymi: dla dorosłych: szkolenia, grupę wsparcia, poradnictwo specjalistyczne (spotkania z pediatrą, radcą prawnym, psychologiem); dla dzieci: cykliczne spotkania społeczno – integracyjne, zajęcia specjalistyczne w formie terapii, spotkania ze specjalistami (psycholog radca prawny, seksuolog), opiekę wolontariuszy.

Urozmaiceniem projektu będą zajęcia integracyjne w ramach, których przewidziana jest kolonia, kontynuowane będą uroczystości min. z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, wspólne celebrowanie Świat, specjalnie dla dzieci zaplanowano wycieczki oraz wsparcie wolontariuszy podczas nauki i w czasie wolnym.


 Źródło: Starostwo Powiatowe w KluczborkuGaleria zdjęć: Tutaj


 • Konkurs literacko-plastyczny
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku serdecznie zaprasza wszystkich uczniów Powiatu Kluczborskiego do udziału w konkursie plastyczno – literackim „Rodzina zastępcza, to…” .

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu kluczborskiego. Organizowany w ramach projektu „Bliżej siebie” realizowanego w ramach Programu Regionalnego Funduszy Europejskich, Działanie 8.1. Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych RPO WO 2014 – 2020.

REGULAMIN

POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNO – LITERACKIEGO

„Rodzina zastępcza, to …

§1 Konkurs organizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku,     ul. Sienkiewicza 20b, 46 – 200 Kluczbork, tel. 77 418 00 30, w ramach projektu „Bliżej siebie” realizowanego w ramach Programu Regionalnego Funduszy Europejskich, Działanie 8.1. Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych  RPO WO 2014 - 2020.

§ 2 Cele:

1. Propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego.
2. Podniesienie świadomości społecznej dot. pieczy zastępczej.
3. Pozyskiwanie nowych kandydatów na rodziny zastępcze.


§2 Założenia ogólne :
1. Uczestnicy konkursu przygotowują do wyboru:
pracę plastyczną lub pracę literacką.

2. Prace mają charakter indywidualny.
3. Wyklucza się prace zbiorowe.
4. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną pracę.
5. Prace zgłoszone na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi i nie przedstawianymi na innych konkursach.
6.Zgłoszenie pracy na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach i zgodą na powyższe.
7. Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. rysunek kredką, tuszem, węglem malarstwo na papierze, collage (kolaż), witraż, wydzieranka – do wyboru przez uczestnika konkursu.).
8. Prace powinny być wykonane na papierze typu brystol w formacie A4 lub A3.

9. Prace swoich uczniów, zapakowane łącznie, dostarcza szkoła w nieprzekraczalnym terminie do 12 maja 2017 r.

§ 3 Uczestnicy konkursu:
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie:
a)  szkół podstawowych –  kl. IV-VI
b)  gimnazjów

c)  szkół ponadgimnazjalnych

§ 4 Zgłoszenie :

  Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację prac i nazwisk uczniów na wystawie i w mediach.

Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym przekazaniem praw autorskich do
złożonych prac. Osoby zgłaszające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu swoich  danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm.). Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora własności złożonych egzemplarzy prac.


Każda praca konkursowa na odwrocie musi być opatrzona kartą informacyjną wg załącznika nr 1.
Do prac należy dołączyć także zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka wg załącznika nr 2.


§ 5 Jury wyłoni laureatów w każdej grupie szkolnej z podziałem na prace plastyczne oraz literackie. W każdej grupie organizator przewiduje 3 miejsca / wyróżnienia, nagradzane dyplomem oraz nagrodą rzeczową.

Przy ocenie prac uwzględniane będzie przede wszystkim:

a) zrozumienie tematu,
b) pomysłowość i oryginalność wykonania lub napisania pracy.


§ 6  
Finał konkursu: Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej tut. Centrum na początku maja 2017r. Uroczysty finał konkursu będzie miał miejsce w maju 2017r. w ramach obchodów „Dnia rodzicielstwa zastępczego”. Laureaci konkursu zostaną poinformowani o miejscu i terminie wręczenia nagród telefonicznie lub mailowo. Prosimy o podanie kontaktowych adresów mailowych opiekunów uczniów. 

§ 7 W konkursie nie wezmą udziału prace  nieczytelne, z brakującymi załącznikami.
Dokumenty  do pobrania:
 1. Regulamin konkursu
 2. Karta informacyjna (załącznik nr 1)
 3. Oświadczenie  (załącznik nr 2)

 • Bal Karnawałowy: 10.02.2017r.

Po raz pierwszy w Powiatowym Centrum Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku odbył się Bal Karnawałowy dla wszystkich dzieci z rodzin zastępczych. Był to dzień niecierpliwie oczekiwany przez wszystkie dzieci, dorosłych, a także pracowników tut. Centrum. Bal dał Nam możliwość przeniesienia się w krainę bajek, marzeń i fantazji dzięki wybranej tematyce – „świata bajek”

Zaproszonych gości przywitała Pani Iwona Hrynyszyn – Rudnicka – Dyrektor PCPR w Kluczborku.

Wszyscy przy dźwiękach muzyki w wyśmienitych humorach i wspaniałej atmosferze o którą zadbał animator – Akademia Twórczej Zabawy A KU KU Mateusz Dybka, bawili się wyśmienicie.

Dzieci i rodziny przebrane w kolorowe stroje wcieliły się w wymarzonych bohaterów znanych bajek i filmów.  Podczas balu zostali wybrani i nagrodzeni: król i królowa balu, najlepsze stroje, najlepszy tancerz, najbardziej pomysłowy strój całej rodziny.

Zabawa urozmaicona była wieloma ciekawymi konkursami, mali uczestnicy mogli zaprezentować umiejętności taneczne oraz nauczyć się nowych kroków tanecznych, pięknie zostały pomalowane twarze małych uczestników zabawy.

Zorganizowana impreza karnawałowa miała na celu integrację rodzin zastępczych i ich wychowanków oraz promowania idei rodzicielstwa zastępczego.

Serdecznie dziękujemy za przybycie i wspólną zabawę, zarówno tym najmłodszym jak
i nieco starszym. Największym sukcesem były uśmiechy i radość dzieci oraz rodzin uczestniczących w tej imprezie.

Galeria zdjęć: Tutaj


 
 • Spotkanie Mikołajkowe dla rodzin zastępczych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

Po raz kolejny już do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku przybył Mikołaj z prezentami dla wszystkich grzecznych dzieci z rodzin zastępczych. Była to okazja do spotkania w którym wzięło udział ponad sto sześćdziesiąt osób, w tym 75 dzieci. W oczekiwaniu na Mikołaja dzieci brały udział w warsztatach integracyjnych w czasie których z pomocą wolontariuszy oraz pracowników PCPR wykonywały ozdoby i kartki świąteczne. Świąteczny program, gry i zabawy prowadzone  były przez animatora. Następnie przy wspólnej kolacji na wzór kolacji wigilijnej był czas na rozmowę, wymianę doświadczeń, złożenie życzeń.  

Poprzez wspólne świętowanie chcieliśmy pokazać jak ważne są dla nas rodziny zastępcze, ponownie mieliśmy szansę w ciepłej rodzinnej atmosferze na wzajemne poznanie się              i integrację. Dorosłym uczestnikom spotkanie umożliwiło chwilę wytchnienia od codziennych trudów i problemów, natomiast dzieci miały okazję do beztroskiej zabawy.

 

Spotkanie było kolejnym działaniem PCPR w realizacji projektu pn. "Bliżej Siebie" współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, w ramach Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020.

    

Galeria zdjęć: tutaj

 • 14.10.2016 : Jednodniowa wycieczka do Muzeum Wsi Opolskiej

Dnia 14 października wybraliśmy się wraz w naszymi rodzinami zastępczymi do Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu. W wycieczce wzięło udział 90 osób. Była to kolejna forma integracji naszych rodzin zastępczych. Dzięki temu wyjazdowi rodziny mogły się ze sobą jeszcze lepiej poznać oraz zacieśnić przyjaźnie zawarte już podczas poprzedniego wyjazdu. Na miejscu czekało na nas wiele atrakcji. Mogliśmy tam zobaczyć prawie 50 wiejskich zabytkowych budowli drewnianych pochodzących z okresu XVIII-XX wieku, które są wyposażone i urządzone wewnątrz w oryginalne sprzęty, meble i narzędzia. W muzeum mieliśmy bezpośredni, prawie namacalny kontakt z historią wsi śląskiej i  dzięki tym wszystkim eksponatom stała się ona bardziej dla nas dostępna i zrozumiała. Bardzo dużą radość sprawiła naszym dzieciom możliwość wzięcia udziału w lekcji w  dawnej szkole wiejskiej odbywającej się na zasadach jakie panowały 100 lat temu. Izba szkolna wyposażona była w kałamarze, podręczniki, obsadki, tabliczki łupkowe z rysikami. Dzieci miały możliwość poznać warunki  życia nauczyciela w dawnej wsi śląskiej. Atrakcją zajęć była możliwość pisania rysikami na tabliczkach łupkowych oraz gęsim piórem. Miłym zakończeniem zwiedzania było wspólne biesiadowanie wraz pieczeniem kiełbasek oraz degustacją chleba pieczonego w starym piecu.


Galeria zdjęć: Tutaj

 • 02-04.2016: 3-dniowa wycieczka dla rodzin zastępczych Wieliczka-Kraków-Zakopane

 W ramach projektu  „Bliżej siebie”  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku zorganizowało  wycieczkę objazdową Wieliczka-Kraków-Zakopane. Wyjazd, w którym udział wzięło 103 osób  rozpoczął się 2 września a zakończył 4 września. Była to pierwsza tego typu forma integracji naszych rodzin zastępczych, która zakończyła się sukcesem.


Zbiórka przed wyjazdem

Pierwszego dnia zwiedzaliśmy wraz z przewodnikiem historyczną Kopalnię Soli w Wieliczce, którą charakteryzują wykute i wyrzeźbione w soli podziemne korytarze, komory, sale oraz kaplice. Znajdują się tam również unikalne rzeźby solne i podziemne jeziora. Do pokonania było ok. 3 km kręty korytarzy.


Zwiedzanie Kopalni Soli w Wieliczce

W tym dniu mieliśmy również możliwość skorzystać z basenów termalnych ,,Gorący Potok” w Szaflarach.  Uczestnicy wyjazdu mieli do dyspozycji kilkanaście basenów z naturalną wodą termalną wyposażone w fontanny, wodotryski, masaże wodne, gejzery, zjeżdżalnie oraz saun.


Piękny widok na Tatry z Naszych okiem

Drugi dzień naszej wycieczki zaczął się wjazdem na Bachledówkę. Jest to wzgórze o wysokości 947 m n.p.m. w samym sercu Podhala, które uważane jest za jeden z najwspanialszych punktów widokowych na Tatry i Beskidy. Znajduje się tam Dom Zakonny Paulinów i świątynia Matki Bożej Częstochowskiej.


                        
Wzgórze Bachledówki


Następną atrakcją było przejście Drogą Papieską na Gubałówkę oraz spacer po niej. Odwiedziliśmy także Domek do Góry Nogami. Spacerowaliśmy po Krupówkach, gdzie każdy miał czas dla siebie. W Zakopanym zwiedziliśmy również Kościół na Krzeptówkach,Pomnik Tytusa Chałubińskiego i Sabały, Cmentarz na Pęksowym Brzyzku,
zespół skoczni na Krokwi oraz Kaplicę na Jaszczurówce.

 


           Aktywny wypoczynek po dniu pełnym wrażeń

Po obiedzie w miejscu naszego zakwaterowania odbyła się impreza integracyjna. Rodziny miały możliwość wspólnego biesiadowania.

                                                                Integracja rodzin podczas wspólnej zabawy

Trzeciego ostatniego już dnia zwiedzaliśmy Kraków. Zobaczyliśmy Wzgórze Wawel:  dziedzińce, komnaty, skarbiec, Smoczą Jamę, Katedrę  z Grobami Królewskimi, Dzwon Zygmunta. Następnie spacerowaliśmy po rynku oraz w jego pobliżu. Dzięki temu mieliśmy możliwość zobaczyć dom papieża, pomnik Piotra Skargi, Kościół św. Piotra i Pawła, Wieża Ratuszowa, Kościół Mariacki, Sukiennice, dom Jana Matejki, Brama Floriańska, Pomnik Grunwaldu, Grób Nieznanego Żołnierza. Plantami przeszliśmy pod Uniwersytet Jagielloński, Collegium Novum następnie przeszliśmy do Collegium Maius.

                                                                        Kraków – Zamek Królewski

Po tych wszystkich atrakcjach zmęczeni ale za to bardzo zadowoleni ruszyliśmy w drogę powrotną do domu.

Wszystkie rodziny zastępcze, które wzięły udział w wycieczce bawiły się świetnie. W pełni wykorzystały wszystkie przygotowane dla nich atrakcje. Uczestnicy wyjazdu mieli okazję porozmawiać ze sobą, mogli wymienić się swoimi doświadczeniami . Mogli poczuć, że mają oparcie w wielu osobach oraz że nie są sami ze swoimi problemami. Zaobserwowaliśmy wiele pozytywnych efektów tego wyjazdu. Rodziny wyraźnie się ze sobą zintegrowały, czuły się dobrze w swoim towarzystwie co było głównym celem tego wyjazdu.

 • 04.06.2016: Piknik rodzinny z okazji Dnia Rodzicielstwa zastępczego

„Bliżej siebie”- projekt Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku dla rodzin zastępczych.

4 czerwca w Bogacicy odbył się  piknik rodzinny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Była to już trzecia z rzędu tego typu impreza i zarówno frekwencja uczestników jak również atmosfera spotkania potwierdzają, że czujemy się ze sobą bardzo dobrze. Wesołą zabawę prowadzili „prawdziwi” piraci, którzy nie szczędzili wymyślnych konkurencji, było też sporo śmiechu a dla dzieci przygotowaliśmy niespodzianki. Wszyscy świetnie się bawiliśmy dlatego już planujemy kolejne spotkanie.

Tegoroczny  piknik był jednocześnie oficjalną inauguracją projektu  skierowanego do rodzin zastępczych z powiatu kluczborskiego pod nazwą  „Bliżej siebie”.  Projekt potrwa dwa lata i będzie polegał na  kompleksowym  wsparciu rodzin zastępczych oraz dzieci przebywających  w rodzinnej pieczy zastępczej.

Bardzo się cieszymy, że dzięki projektowi będziemy mogli zrealizować  nasze pomysły  i propozycje dla rodzin zastępczych, które od dawna się  rodziły jednak do tej pory nie było możliwości aby je urzeczywistnić.  Przede wszystkim chcemy wspierać nasze rodziny i pomagać w jak  najlepszym wypełnianiu tej niełatwej ale jakże szlachetnej i potrzebnej  roli. Wśród wielu działań min. zaplanowano szkolenia i poradnictwo  specjalistyczne dla rodzin i podopiecznych, indywidualne konsultacje ze specjalistami takimi jak pediatra, radca prawny, seksuolog, psycholog,  neurologopeda, grupę wsparcia, kolonie dla dzieci. Z pewnością też nie  zabraknie okazji do spotkań w atmosferze wzajemnego poznawania się i integracji, bowiem zaplanowaliśmy dla wszystkich uczestników projektu  3  dniową wycieczkę a także wiele  innych atrakcji.

 
 • 28.04.2016: Podpisanie umowy

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku otrzymało pierwsze pieniądze w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Na ostatniej sesji Rady Powiatu podpisano umowę w tej sprawie.     Już w maju rozpocznie się projekt PCPR, skierowany do klientów tej instytucji. Będą to m.in.: dopasowane do potrzeb warsztaty społeczno-integracyjne, szkolenia dla rodzin, organizowanie grup wsparcia. Te działania zostaną dofinansowane z funduszy unijnych kwotą 620 750,00 zł, a potrwają do końca lipca 2018 roku. Założeniem projektu jest wzmocnienie zaradności i aktywności społecznej wychowanków rodzin zastępczych, czyli ułatwienie im startu w dorosłe życie. Więcej pod adresem: http://www.powiatkluczborski.pl/aktualnosci/umowy_milion.htm
 

Wywiad Starosty Kluczborskiego Piotra Pośpiecha oraz Dyrektor PCPR Iwony Rudnickiej- Hrynyszyn na temat podpisaniu umowy w Radiu DOXA:
http://doxa.fm/aktualnosci/region/powiat-kluczborski-podpisal-pierwsze-umowy-w-ramach-rpo/

Aktualności

16.11.2020
Środki dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON !!!

03.09.2020
Nabór na stanowisko "Sekretarz PZOON" w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku z dnia 03.09.2020r.

14.08.2020
Nabór na stanowisko "Pracownik socjalny" w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku z dnia 14.08.2020r.

 
Podstrony:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
 
 

Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych. Więcej informacji w polityce prywatności.
 
 

46-200 Kluczbork
ul. Sienkiewicza 20 b

tel. (77) 418 00 30, tel./fax (77) 410 70 34
e-mail: kluczbork@pcpr-kluczbork.plPowiatowy Zespół
ds. Orzekania o Niepełnosprawności

ul. Sienkiewicza 20b, 46-200 Kluczbork
tel./fax (77) 400 38 70
 Realizacja: new4mat.com Sp. z o.o.
ADMINISTRACJA