Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

 
Aktualności


13.04.2018

Letnia rehabilitacja dzieci ubezpieczonych rolników w KRUS

 W okresie wakacji 2018 roku wzorem ubiegłych lat Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zorganizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci ubezpieczonych rolników, na których wypoczynek będzie połączony z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie:

 

·     chorób układu oddechowego w Szklarskiej Porębie w terminie
                          30.06. 18r.- 20.07.18r.

 

·       wad postawy i chorób układu ruchu  w Jedlcu w terminie
                
09.07. 18r. - 29.07.18r.

                                  

ZASADY KIEROWANIA I KWALIFIKOWANIA DZIECI NA TURNUS

1.        Przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek
w pełnym zakresie – ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok;

 

2.        Wiek - dzieci urodzone w latach 2003 – 2011 (7-15 lat);

 

3.        Podstawą skierowania jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę,
w leczeniu którego pozostaje dziecko. W przypadku stałej opieki lekarza specjalisty, do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia rehabilitacji leczniczej.

       Wzór wniosku dostępny jest na stornie internetowej KRUS: www.krus.gov.pl

       Do wniosku powinna zostać dołączona wypełniona dodatkowa informacja o stanie zdrowia dziecka jak i oświadczenie rodzica\ opiekuna prawnego zawierająca m.in. zgodę na przetwarzanie danych osobowych – dostępne również na stronie KRUS www.krus.gov.pl lub w Placówkach Terenowych oraz Oddziale Regionalnym KRUS.

4.        Dzieci do skierowania na turnus rehabilitacyjny we wskazanym zakładzie rehabilitacji leczniczej kwalifikuje Lekarz Regionalny Inspektor OR na podstawie przedstawionego wniosku.

5.        Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Dzieci uczestniczące w turnusach rehabilitacyjnych ubezpieczone są od następstw nieszczęśliwych wypadków na podstawie umowy zawartej z Pocztowym  Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych. Obecna umowa  obowiązuje w okresie od 14.10.2017r. do 13.10.2018r. i jest finansowana przez Fundusz Składkowy  Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Kompletne wnioski należy przekazywać do Oddziału Regionalnego/podległej Placówki Terenowej KRUS  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 maja 2018r.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Placówek Terenowych i Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu.Aktualności

13.04.2018

Letnia rehabilitacja dzieci ubezpieczonych rolników w KRUS

 


09.03.2018
Terminy przyjmowania wniosków w programie "Aktywny Samorząd"

14.02.2018
Nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej nadal trwa! Więcej informacji pod linkiem: Rodziny zastępcze

 
Podstrony:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
 
 

Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych. Więcej informacji w polityce prywatności.
 
 

46-200 Kluczbork
ul. Sienkiewicza 20 b

tel. (77) 418 00 30, tel./fax (77) 410 70 34
e-mail: kluczbork@pcpr-kluczbork.plPowiatowy Zespół
ds. Orzekania o Niepełnosprawności

ul. Sienkiewicza 20b, 46-200 Kluczbork
tel./fax (77) 400 38 70
 Realizacja: new4mat.com Sp. z o.o.
ADMINISTRACJA